4 O systematiek voor het oplossen van auditbevindingen

U bent geaudit. Intern of extern. Tijdens deze audit zijn er enkele tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van het systeem. De tekortkomingen of NCF’s (non conformities) moeten vanuit het kwaliteitssysteem gezien binnen een bepaalde periode opgelost worden.

Maar wat is de meest efficiënte manier om hier mee om te gaan? Er wordt namelijk verwacht dat een en ander goed benoemd wordt en dat ook de oplossing en operationaliteit goed aantoonbaar is.
Een goede manier om dat te doen is de 4 O systematiek. De 4 O systematiek is gebaseerd op de Oorzaak, Omvang, Oplossing en de Operationaliteit. Als die parameters goed benoemd zijn, kan het niet anders dan dat de follow-up afdoende is. Vaak wordt gebruik gemaakt van een standaard tabel zoals hieronder weergegeven. Ter inspiratie.
(klik op de tabel voor een vergroting)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *