Invaller

Een vervanger neemt voor een vooraf vastgestelde periode taken waar. Vastgestelde taken. Al is dat laatste maar een uitgangspunt. Een interim KAM-functionaris neemt gewoon alle taken ter hand die nodig zijn om uw managementsysteem gedurende een zekere periode goed te laten functioneren.

In welke situaties

Soms valt er een functionaris weg. Dat kan gewoon tijdelijk zijn. KAM-functionarissen zijn daar niet immuun voor. Bijvoorbeeld omdat uw KAM-functionaris toch één maal die wereldreis wil maken. Of hard aan gezinsuitbreiding doet. We weten er alles van bij ISOLEASE. Dan kan het prettig zijn als er iemand snel kan inspringen en in de tussentijd goed op de winkel past. En soms ook wat meer.

Wat het oplevert

Continuïteit. Lopende projecten en/of programma’s kunnen gewoon door. Ook uw verbeterprojecten lopen gewoon door omdat u ‘gewoon’ beschikt over een full-time KAM-functionaris. Alleen met een andere naam.

Zelf toevoegen

Een goede overdracht is wel aan te raden. Zowel aan de ‘voorkant’, als aan de ‘achterkant’. Ofwel, tijdelijk twee KAM-functionarissen aanwezig om de interim KAM-functionaris wegwijs te maken. En natuurlijk aan het einde van de periode dubbele lasten om uw eigen KAM-functionaris weer even bij te praten.

Variatietip

Als het voor u acceptabel is dat de doorontwikkeling van uw systeem en organisatie tijdelijk op een wat lager pitje komt te staan, is het natuurlijk ook mogelijk om part-time invulling te geven. Twee, drie dagen per week. U zegt het maar.