Milieu

De maatschappelijke aandacht voor het milieu wordt steeds groter. We zijn er inmiddels allemaal van overtuigd dat aan (ernstige) verontreiniging van het milieu een einde moet komen.

Steeds meer organisaties nemen dan ook het initiatief tot het voeren van een gedegen milieubeleid. Dat juichen wij van harte toe.