SC 530

Per 1 juli 1993 heeft de overheid het verwerken, bewerken en op voorraad houden van asbest en asbesthoudende materialen verboden. De belangrijkste wet- en regelgeving in het kader van asbest zijn het Arbobesluit (SZW) en het Asbestverwijderingsbesluit (VROM).

Het komt er kortweg op neer dat het Arbobesluit regelt dat de mensen die asbest moeten verwijderen de juiste bescherming dragen en het Asbestverwijderingsbesluit regelt dat de asbestvezels niet naar de omgeving verspreid kunnen worden.

Op basis van deze besluiten is het verplicht om in alle gevallen, waarin beroepsmatig asbest verwijderd wordt, de verwijdering te laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf conform SC 530 (voorheen BRL 5050). De hier aan voorafgaande inventarisatie dient conform de SC 540 (voorheen BRL 5052) uitgevoerd te worden.

SC 530 is de opvolger van de BRL 5050 en is ontwikkeld en in beheer bij de Stichting Beheer Certificatieregelingen (SBC). De richtlijn is gebaseerd op ISO 9001 voor kwaliteit. Het doel is om de asbestverwijdering planmatig, gestructureerd, veilig en voor het milieu met minimale belasting te laten verlopen.

Certificatie conform de SC 530 is het bewijs dat u deskundig bent op het gebied van asbestverwijdering en gerechtigd bent asbestverwijderingswerkzaamheden uit te voeren. Voor, tijdens en na certificatie kunt u op ISOLEASE rekenen voor adequate begeleiding.