3 certificatieniveaus VCA

Het is alweer een tijd geleden, maar het kan geen kwaad om de wijzigingen in nieuwe VCA weer eens te belichten. We zijn immers van twee certificatieniveaus naar drie certificatieniveaus gegaan namelijk:

– VCA *
– VCA **
– VCA Petrochemie (nieuw)

Door de komst van de derde niveau, te weten VCA Petrochemie heeft er een aantal wijzigen plaatsgevonden. De belangrijkste algemene wijzigen luiden als volgt:

 1. Voor elk niveau is de interne audit verplicht. Middels een interne audit kan het veiligheidssysteem tijdig worden bijgestuurd wanneer het niet voldoet aan de geldende normeringen of wanneer een discrepantie ontstaat tussen de praktijk en het bestaande veiligheidssysteem;
 2. voor elk niveau is de directiebeoordeling verplicht. De betrokkenheid van de directie wordt hiermee vergroot;
 3. het onderscheid tussen risicovolle taken in de petrochemie en in het algemeen zijn verduidelijkt;
 4. wanneer er sprake is van onderaannemers, dan dienen zij te worden beoordeeld;
 5. de opdrachtgever mag een bepaald certificatieniveau verlangen;
 6. injury Frequency (IF) is geen criterium meer, maar de ongevallen moeten wel worden gemeld bij het SSVV;
 7. voor elk niveau is de beschrijving en de werkwijze van de klachtenafhandeling verplicht;
  De toolboxen voor VCA* vervallen en worden deze vervangen door de LMRA (=Laatste Minuut Risico Analyse);
 8. tevens is er leuk nieuws voor Zzp-ers. In een speciale bijlage staat hoe zij het veiligheidssysteem het beste kunnen benaderen;
 9. voor elk niveau is de beschrijving en de werkwijze van de klachtenafhandeling verplicht.

Eén reactie op “3 certificatieniveaus VCA

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.