ISO 26000

Om maar meteen duidelijk te zijn; NEN-ISO 26000 – dé richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen – is niet certificeerbaar. Nog niet althans. Om toch aan de buitenwereld te kunnen aantonen dat u zich houdt aan de richtlijnen uit ISO 26000 kunt u een zelfverklaring uitgeven. Hier komt geen certificatie-instelling aan te pas. MVO-Zelfverklaring NPR 9026, […]  

Recente veranderingen ISO 26000

ISO 26000, Guidance on Social Responsibility, is sterk verbeterd. De nieuwe ISO-richtlijn, die organisaties helpt bij het implementeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), is in december 2008 gepubliceerd als Committee Draft (CD). De ledenlanden hebben gestemd of ISO/CD 26000 rijp is voor de volgende fase in het normontwikkelingsproces. Met meer dan tweede derde van de […]  

Derde working draft van ISO 26000 gepubliceerd

De uiteindelijke definitieve versie van ISO 26000 Guidance on Social Responsibility wordt in 2010 gepubliceerd. De derde conceptversie is nu vrijgegeven. De verwachting is dat in de komende twee jaar meer afstemming tussen de verschillende onderdelen zal plaatsvinden. Hiervoor is een speciaal schrijfteam aangesteld. De richtlijn biedt een kader voor het vertalen van internationale afspraken […]  

ISO 26000 voor MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) –ook wel duurzaam ondernemen genoemd – is ondernemen waarbij er een balans is tussen economische-, sociale- en milieubelangen. Niet alleen de winst- en verliescijfers zijn belangrijk, ook de huidige én toekomstige gevolgen van de bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu zijn van belang. Begin 2005 is besloten een richtlijn op te stellen […]  

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Best belangrijk. Het lijkt wel of iedereen gilt dat-ie ‘eraan doet’, maar ondertussen vragen we ons een beetje af of dat niet gewoon een commerciele kreet is. De goeden niet te na gesproken natuurlijk. Het lijkt ons een stuk logischer dat het ook aantoonbaar is. En dat kan tegenwoordig. Met de MVO-prestatieladder […]  

Welke normen

Dit is waar we goed in zijn. Wat we tot in de finesses beheersen. De normen, richtlijnen en checklijsten die voor ons geen geheimen kennen. Maar we beheersen natuurlijk meer, al gaan we dat niet allemaal benoemen. De belangrijkste hebben we er echter even uitgelicht, wel zo overzichtelijk.   Kwaliteit ISO 9001 ISO 17020 ISO […]  

Besparingstips!

Bewust omgaan met het milieu is tegenwoordig erg HOT! De maatschappelijke aandacht voor het milieu wordt steeds groter. Naast de verschillende normen om ernstige milieuverontreiniging te voorkomen, kan men een erkend, internationaal certificaat behalen: de ISO 14001. De ISO 14001 is dé ISO 9001 op milieugebied. Het invoeren van een milieuzorgsysteem conform ISO 14001 is […]