Arbeidsinspectie controleert arbeidsomstandigheden gehandicaptenzorg

De Arbeidsinspectie controleert de komende maanden of werknemers in de gehandicaptenzorg veilig en gezond werken. Vooral door verkeerd of te zwaar te tillen zijn zij soms langdurig uitgeschakeld. Tot het eind van het jaar bezoeken de inspecteurs meer dan 170 instellingen.

De controles op ruim 500 locaties zijn een vervolg op een inspectie uit 2004. Toen bleek dat vooral de aanpak van lichamelijk zwaar werk achterbleef. Het gevolg was dat werknemers soms lange tijd thuiszaten met vooral klachten aan rug, armen of schouders. Inmiddels zijn allerlei hulpmiddelen ontwikkeld om patiënten bijvoorbeeld makkelijker uit bed te tillen. De Arbeidsinspectie wil nu kijken of deze hulpmiddelen overal aanwezig zijn en op de juiste manier worden gebruikt.

De inspecteurs controleren verder of werknemers voldoende bescherming hebben tegen besmetting met ernstige infectieziektes als HIV en hepatitis. Dit risico lopen ze vooral bij bloed afnemen, injecties geven en wondverzorging van onrustige of angstige cliënten. Daarnaast is de bescherming van werknemers tegen lichamelijke en psychische agressie en geweld van cliënten en patiënten een belangrijk onderwerp. Ze bekijken ook of instellingen goed zijn voorbereid op noodsituaties, zoals brand. Goede instructies en maatregelen zijn hierbij belangrijk, vooral omdat het gaat om kwetsbare mensen die vaak aan bed gekluisterd zijn.

Ook controleert de Arbeidsinspectie of de zogeheten arbobrochure leidt tot verbeteringen in de werkomstandigheden. Deze brochure is onlangs verspreid onder alle instellingen voor gehandicaptenzorg en geeft informatie over de belangrijkste veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de branche. Op basis daarvan kunnen instellingen dan zelf maatregelen nemen.

Bron: Ministerie van SZW


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *