Case: Gecertificeerd, maar flexibel graag.

Case: Gecertificeerd, maar flexibel graag.

Dat een organisatie volledig gecertificeerd kan zijn zonder je flexibiliteit te verliezen wisten wij al lang. Incidentenbestrijder EcoLoss weet dat ook.

Introductie

EcoLoss heeft zich toegelegd op het bestrijden van de gevolgen van incidenten en calamiteiten, het beperken van (bodem-)schade na een incident en het assisteren van overheidsdiensten en bedrijven bij de bestrijding van incidenten. EHBI dus. Eerste Hulp Bij Incidenten. En omdat je incidenten niet kunt plannen, is het van groot belang flexibel te kunnen zijn.

Situatieschets

Stoere no nonsens jongens zijn het, van EcoLoss. En professioneel, dat ook. Ze zetten met verve hun tanden in de afhandeling van incidenten. Van branden tot morsingen van asbestdumpingen tot gasdampen. Dat moet natuurlijk secuur, goed en vooral veilig gebeuren. Dat nemen ze heel serieus. En om dat te bewijzen en te borgen is EcoLoss al jaren VCA**, ISO 9001, ISO 14001 en BRL SIKB 7000 gecertificeerd. Maar je moet ergens beginnen. Bij ISO 9001 en VCA** om precies te zijn. En vanuit die positie zijn we gaan stapelen.

Vraagstuk

De vraag aan ISOLEASE: Kunnen jullie ons helpen met het opzetten van een handboek en het systeem volgens ISO 9001 en VCA en gaandeweg het verder uitbouwen naar ISO 14001 en integratie van SIKB 7000? En willen jullie dan je kennis overdragen zodat we het uiteindelijk allemaal zelf kunnen? Ja. Dat kan.

Oplossing: Stapje voor stapje, maar wel mouwen opstropen.

Iets wat goed is moet je niet veranderen. Iets wat beter kan moet je verbeteren. En wat vooral van belang is, is dat een systeem past als een maatpak. Of een maatoverall, in dit geval. Met voldoende bewegingsvrijheid. We zijn gewoon begonnen met het in kaart brengen van de diensten en de processen die dat mogelijk maken. Opschrijven. Zorgen dat de borging vanuit de normen niet ontbreekt en het zo flexibel mogelijk houden. Eigenlijk heel eenvoudig. Zeker als het gaat om veiligheidaspecten. Daar is EcoLoss zelf namelijk al expert in, dat hoeven wij ze niet uit te leggen. Na ISO 9001 en VCA** voegden we ISO 14001 aan het systeem toe en zorgden we voor integratie van SIKB 7000. Tussentijds werden alle vestigingen door ons jaarlijks geaudit en hielden we de continue verbetering in de gaten. Inmiddels is er een KVGM-afdeling die alles zelf keurig onderhoudt en verbetert waar nodig. Wij voeren nog immer de interne audits uit op de KVGM-afdeling zelf en begeleiden de externe audits. We zijn er voor EcoLoss wanneer ze ons nodig hebben.

Deliverables

Een gecertificeerd managementsysteem, conform voornoemde normen. Een aantoonbaar opgeleide KVGM-coördinator. Een team goed getrainde interne auditoren. Een compliance-audit met verbetervoorstellen. Hulp bij het uitvoeren van die voorstellen. Een RI&E. Een immer bereikbaar en inzetbaar klankbord. Onderhoud van het systeem via een leaseconstructie. Een hechte band.