Case: Zeker van onzekerheden

Case: Zeker van onzekerheden

Zonder bluf is het leven duf. Maar niet bij LTT. Daar is juist het beperken van risico’s een dagelijks uitdaging. En een behoorlijk enerverende ook.

Introductie

Liquid Transfer Technology (kortweg; LTT) is een belangrijke speler op het gebied van verhuur van slangen en materieel voor de olieverwerkende industrie, inclusief logistieke ondersteuning en verhuur van operationele krachten.

Situatieschets

LTT beschikt over een goed ingebed QHSE-systeem (gebaseerd op ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 en VCA*, sinds 2005), wat organisatiebreed wordt gedragen. Om aan een immer groeiende vraag naar aantoonbare risicobeheersing te voldoen werd in 2011 besloten het bestaande QHSE-handboek om te bouwen naar een risk based managentsysteem, gebaseerd op de OCIMF Self Assessment Questionnaire. Ook hiervoor werd de hulp van ISOLEASE ingeroepen.

Vraagstuk

Concreet is het verzoek om  het bestaande QHSE managementsysteem zo efficiënt en effectief mogelijk  om te zetten naar een risk based managementsysteem.

Oplossing: Zeker zijn van je onzekerheden

Vanuit het ALARP principe (As Low As Reasonably Practical) werden de mogelijke gevaren binnen de bestaande processtappen geïnventariseerd en uitgesplitst naar: veiligheids-, beveiligings-,  milieu-, kwaliteits-, gezondheids, economische, en sociale risico’s. Om de risico’s ook echt ‘ALARP’ te maken zijn vervolgens de beheersmaatregelen in kaart gebracht.

De bestaande procesbeschrijvingen werden aangepast, medewerkers werden voorgelicht en monitoringprogramma’s werden opgezet om de implementatie van de beheersmaatregelen in de praktijk te toetsen en waar mogelijk aan te scherpen. In 2013 worden de hoofdprocessen gefaseerd op deze manier geïmplementeerd. Aan het einde van 2013 zal een evaluatie-audit en een management review plaatsvinden.

Deliverables

Een actueel risk based managementsysteem, breed gedragen door alle belangrijke stakeholders (personeel, leveranciers, onderaannemers en afnemers).