4 O systematiek voor het oplossen van auditbevindingen

U bent geaudit. Intern of extern. Tijdens deze audit zijn er enkele tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van het systeem. De tekortkomingen of NCF’s (non conformities) moeten vanuit het kwaliteitssysteem gezien binnen een bepaalde periode opgelost worden. Maar wat is de meest efficiënte ma