ISO-Cafe

“Gestresst? Staat u onder druk? Wanhopig om informatie? Geen inspiratie? Behoefte aan kennis over ISO en de internationale normalisatie? Kom naar het ISO Cafe!” Zo wordt op ISO.org het ISO cafe aangekondigd. Ja, dat bestaat. Er is een heus online ISO cafe. Speciaal voor iedereen die meer  

4 O systematiek voor het oplossen van auditbevindingen

U bent geaudit. Intern of extern. Tijdens deze audit zijn er enkele tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van het systeem. De tekortkomingen of NCF’s (non conformities) moeten vanuit het kwaliteitssysteem gezien binnen een bepaalde periode opgelost worden. Maar wat is de meest efficiënte ma 

De technische kant van ISO 17025 in vogelvlucht.

De 17025 is een strakke leidraad voor het verkrijgen van een beheerst proces. Dit geldt zowel voor het personeel als voor de uit te voeren analyses. Kernwoorden hierin zijn “competentie”, “aantoonbaarheid” en “herleidbaarheid”. Voor laboratoriumpersoneel kan bijvoorbeeld een competentiepr 

Wat is ISO 17025?

ISO 17025 (voluit NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005) beschrijft de eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria. Hieronder vallen beproevingen en kalibraties die worden uitgevoerd met behulp van genormaliseerde methoden, methoden die niet genormaliseerd zijn en methoden die door het laborator