De invloed van ISO 9001:2015 op ISO/TS 16949:2009

De invloed van ISO 9001:2015 op ISO/TS 16949:2009

U heeft vast allerhande blogberichten – al dan niet van ons keyboard – voorbij zien komen over de herziening van ISO 9001 en de publicatie van de nieuwste versie: ISO 9001:2015. Die revisie heeft natuurlijk niet alleen invloed op de gebruikers van die specifieke norm, maar ook van gebruikers van normen die direct gebaseerd zijn de op de eisen uit ISO 9001:2008. Een van de bekendste voorbeelden is misschien wel de NPR-ISO/TS 16949:2009, een variatie op ISO 9001 die aanvullende eisen stelt voor de toepassing van de norm in de automobielindustrie (zoals ook blijkt uit de volledige titel: “Kwaliteitsmanagementsystemen – Specifieke eisen voor de toepassing van ISO 9001:2008 voor automobielproductie en organisaties die relevante service-onderdelen leveren”).

Ontwikkeling ISO/TS 16949:2009 versus ISO 9001:2015

Verwacht werd dat dit document ook aangepast zou worden op de nieuwe eisen en structuur van ISO 9001:2015, en dat die herziening in gang zou worden gezet op basis van de systematic review die voor alle ISO-normen periodiek wordt uitgevoerd. Deze review is echter geannuleerd, waarbij als reden genoemd wordt dat de IATF (International Automotive Task Force) de ontwikkeling van de opvolger van ISO/TS 16949:2009 in eigen beheer gaat uitvoeren.

Dat bericht betekent dat het goed mogelijk is dat de nieuwe norm niet in samenwerking met de internationale normcommissie op het gebied van kwaliteitsmanagement (ISO/TC 176) ontwikkeld gaat worden en dat de publicatie dus ook niet door ISO voor haar rekening genomen wordt.
De IATF meldt dat men verwacht de nieuwe versie van de norm in december 2016 gereed te hebben, voor die tijd wordt door middel van inventarisaties bij stakeholders en gebruikers nog input verzameld voor de verdere ontwikkeling. Het is dus zeer waarschijnlijk dat ISO/TS 16949:2009 in de huidige vorm komt te vervallen na publicatie van de vervangende versie en NEN het document niet langer zal verspreiden in Nederland.

Meer weten? U leest er over bij NEN, de IATF, of in toekomstige berichten op ons blog.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *