De nieuwe ISO 9001

Verontruste telefoontjes. Naar ons. Van onze klanten. ISO 9001 gaat weer volledig op de schop. Wat nu weer? Reden voor ongerustheid.

Wat is het geval? ISO/TC176 heeft onlangs een ‘systematic review’ uitgevoerd. Dat wil zeggen dat aan alle aangesloten landen is gevraagd wat te doen met ISO 9001. Intrekken, bevestigen of herzien. Ook aan ons is deze vraag voorgelegd. ‘Ons’ is de Nederlandse Normcommissie Kwaliteitsmanagement. Wij zijn voor herzien. Omdat wij van mening zijn dat er voldoende verbeteringen mogelijk zijn.

De huidige versie van ISO 9001 is in feite in 2000 uitgegeven. De laatste herziening in 2008 was niet meer dan een verduidelijking op een beperkt aantal normeisen. Sinds het jaar 2000 zijn er vele nieuwe ideeën over hoe organisatie zouden moeten functioneren. Denk alleen al aan de mogelijkheden die de nieuwe communicatiemiddelen ons bieden. Twitter, Yammer, Facebook en andere 2.0 communicatiekanalen met klanten en/of collega’s bestonden twaalf jaar geleden nog niet. Reden genoeg om aan te nemen dat de eisen aan een kwaliteitsmanagementsysteem zouden moeten worden aangepast.

Een meerderheid van de aangesloten landen is ook van mening dat een herziening op z’n plaats is. Deze meerderheid is echter niet zo heel groot. Dat zou kunnen betekenen dat het lastig wordt om grote wijzigingen door te voeren. Maar dat is speculeren. Het zou net zo goed kunnen zijn dat er wel fundamentele wijzigingen komen.

Er is echter nog HE-LE-MAAL niets over te zeggen. Hoewel sommige bronnen anders beweren, is er alleen nog maar besloten om het herzieningsproces op te starten. Bij deze herziening zal informatie worden gebruikt voortkomend uit het vorig jaar uitgevoerd gebruikers onderzoek. En uit de studie naar mogelijk bruikbare concepten door de Task Group Future Concepts, uitgewerkt in 20 white papers.

Nogmaals, er is inhoudelijk nog helemaal niets bekend. Alle opties zijn nog open en zullen worden besproken. In onze Werkgroep Future ISO 9001 – de Nederlandse tegenhanger van de Task Group ongeveer – zijn we druk bezig om de Nederlandse standpunten in kaart te brengen. En daarnaast onze tactiek te bepalen. Een dergelijk herzieningsproces heeft namelijk wel iets weg van politiek bedrijven. Slim opereren om de eigen belangen zo goed mogelijk te verdedigen.

Als lid van de Nederlandse Normcommissie behartigen wij natuurlijk ook de belangen van onze klanten. En dit keer bedoel ik met ‘wij’ ISOLEASE. Daarnaast zijn we uiteraard, als actief deelnemer, als eerste op de hoogte van ontwikkelingen. Niet via een opgesteld persbericht, maar direct. Vers van de naald. Zodra ontwikkelingen vaste vorm beginnen te krijgen, passen wij dit uiteraard direct toe bij onze klanten.

Kortom, er is geen enkele reden voor ongerustheid. We houden u op de hoogte en spelen direct in op eventuele ‘grote’ veranderingen. Tijd genoeg om uw systeem te upgraden, want de nieuwe ISO 9001 komt op z’n vroegst in 2015 uit. Maar u moet niet gek opkijken als het 2016 wordt.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.