Derde working draft van ISO 26000 gepubliceerd

De uiteindelijke definitieve versie van ISO 26000 Guidance on Social Responsibility wordt in 2010 gepubliceerd. De derde conceptversie is nu vrijgegeven.

De verwachting is dat in de komende twee jaar meer afstemming tussen de verschillende onderdelen zal plaatsvinden. Hiervoor is een speciaal schrijfteam aangesteld. De richtlijn biedt een kader voor het vertalen van internationale afspraken op het gebied van mensenrechten, milieu, arbeidszaken et cetera, naar implementatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) in de dagelijkse praktijk.

Uitgegaan wordt van acht mvo-principes: ethisch gedrag, naleving van wetten en regels, respect voor internationale normen of verwachtingen, respect voor de belangen van alle stakeholders, verantwoording afleggen, transparantie, voorzorgsprincipe en respect voor mensenrechten. Verder wordt een aantal kernonderwerpen besproken, zoals organizational governance (goed bestuur), mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, fair operating practices (hoe corruptie te vermijden is), consumentenbelangen en development of communities (hoe ervoor te zorgen is dat lokale gemeenschappen mee kunnen profiteren).

Bron: Sigma Online


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *