Dwingend verwezen normen (voor nop)

Dwingend verwezen normen (voor nop)

De meesten van ons hebben wel eens het gevoel dat we ‘iets moeten’ met normen, al is het maar omdat klanten daar uit hoofde van hun inkoopproces naar vragen. Maar soms, soms moet u écht wat met normen. Bijvoorbeeld omdat in de wet is vastgelegd dat een van uw producten of handelswijzen aan bepaalde eisen (vastgelegd in normen) moet voldoen.

Daar kunt u niet omheen.

Een van de meest gehoorde klachten in dat geval is dat het niet wenselijk is om voor dergelijke normen geld te vragen, een praktijk die tot op heden wel gangbaar was. Voor een eenmanszaak drukt de aanschafprijs immers veelal meer op de begroting dan voor een multinational. Om over het opwerken van drempels voor nieuwe toetreders nog maar te zwijgen.

U voelt het al aankomen: die zogenaamde ‘dwingend verwezen normen’ worden in opdracht van het Rijk vanaf heden kosteloos beschikbaar gesteld door NEN. Een overzicht van de normen waar we het over hebben vindt u hier. Het betreft voornamelijk veiligheids- en milieunormen, maar ook enkele normen met betrekking tot de bouw zijn opgenomen. Een tipje van de sluier: denk aan NEN 1081 (Veiligheidsvoorschriften voor elektrische personen- en goederenliften met betreedbare kooi) of NEN 5740 (Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond).

U bent weer op de hoogte!


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.