High Level Structure onder review

High Level Structure onder review

Hoewel u de High Level Structure (HLS) misschien niet (her-)kent als losstaand document, is het dat wel. Dat betekent dat dit framework, net als de normen die haar structuur volgen, periodiek herzien dient te worden. En die tijd is aangebroken.

De High Level Structure

Mocht uw geheugen wat opgefrist moeten worden: de High Level Structure is een overkoepelende structuur en gemeenschappelijke set eisen voor alle managementsysteemnormen van ISO. De oorspronkelijke tekst werd vastgesteld in 2012 en is onder meer toegepast in ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 en ISO 50001:2018.

Met het toenemende aantal managementsysteemnormen is ervoor gekozen om één structuur aan te houden, zodat het eenvoudiger wordt voor organisaties om meerdere schema’s te implementeren. Er wordt daarbij gesproken van het Plug-in model (zie hieronder).

 

De HLS bestaat uit een tiental hoofdstukken die u in alle managementsysteemnormen van ISO terug ziet (of gaat zien) komen. Het betreft de volgende hoofdstukken en onderwerpen:

  1. Onderwerp en toepassingsgebied
  2. Normatieve verwijzingen
  3. Termen en definities
  4. Context van de organisatie
  5. Leiderschap
  6. Planning
  7. Ondersteuning
  8. Uitvoering
  9. Evaluatie
  10. Verbetering

Per schema verschilt de indeling van de hoofdstukken enigszins, zo bevat ISO 14001 in hoofdstuk 6 eisen m.b.t. de milieuaspecten, en ISO 45001 eisen aangaande identificatie van gevaren en beoordeling van arbo-risico’s.

Meer over de HLS leest u onder meer hier.

De update

Het is nog niet bekend welke wijzigingen er doorgevoerd gaan worden in de HLS, maar het document zal niet volledig herzien en herschreven worden. Tijdens de review van het document vorig jaar is vastgesteld dat slechts aan aantal kleinere aanpassingen nodig zijn.

De verwachting is dat deze wijzigingen voornamelijk moeten gaan zorgen voor een meer consistente toepassing van de eisen uit de HLS en het verstevigen van de positie en uitwerking van de risicobenadering. Volgens de huidige planning is de nieuwe tekst van de HLS aan het einde van 2020 klaar, en kan hij in 2021 van kracht worden; eind volgende maand vindt de eerste vergadering plaats.

We houden de ontwikkelingen in de gaten, en u op de hoogte!


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.