ISO 14001:2015 – wat we kunnen verwachten

ISO 14001:2015 – wat we kunnen verwachten

Begin augustus behandelden we reeds wat de stand van zaken is rondom de normwijziging van ISO 14001. De norm met eisen voor milieumanagementsystemen bevindt zich momenteel in de DIS-fase. Nu de laatste ronde voor technisch commentaar een kleine maand onderweg is -bijdragen kan nog steeds- hield ISO eerder deze maand een korte presentatie over de belangrijkste wijzigingen. Een aantal aangehaalde punten delen we graag met u.

Waarom een revisie?

De vigerende versie van de norm werd uitgegeven in 2004, en de inhoud is dus meer dan tien jaar oud. In het afgelopen decennium is het klimaatdebat een stuk verder gevorderd; de huidige norm deed niet langer recht aan de veranderde inzichten. Er werd dan ook bepaald dat een herziening geen overbodige luxe zou zijn, zeker niet met de High Level Structure (HLS) op komst.

Wat zegt de ISO?

Een van de aangehaalde wijzigingen is dus het in één lijn brengen van de norm met de HLS. Daardoor is de opbouw van het document anders, en zal een aantal van de termen ook wat veranderen. Bij die indeling hoort tevens een kader voor risicomanagement en wordt een inventarisatie van de omgeving van de organisatie (inclusief ‘interested parties’) verplicht gesteld.

Voor wat betreft het continu verbeteren, wordt meer nadruk gelegd op de ontwikkeling van de milieuprestaties, in plaats van het verbeteren van het managementsysteem op zich. Dat laatste kreeg namelijk nog wel eens voorrang.

Verder is er de hoop dat de nieuwe norm organisaties dwingt op een strategisch niveau meer aandacht te bieden aan milieuzaken, waardoor dit onderwerp vaker (hoog) op de agenda komt te staan en tijdens beslismomenten wordt meegenomen.

Daarnaast wordt van certificaathouders verwacht dat ze zichzelf verplichten te kijken naar bijvoorbeeld de invloed van de organisatie op de biodiversiteit en het gebruik van duurzame energiebronnen. De focus moet dus niet langer liggen op het voorkomen van vervuiling, maar zou verplaatst moeten worden naar de bescherming van het milieu.

Een van de zaken waardoor het voorgaande punt mogelijk bereikt wordt, is het meer expliciet noemen van ‘life cycle thinking’. Niet enkel het produceren van het product (of de dienst) van een organisatie is belastend voor het milieu, ook het gebruik en -niet onbelangrijk- de afvoer na gebruik kan een negatieve invloed op de omgeving hebben.

Mocht u de complete ‘Hangout’ terug willen zien, dan kan dat via de Facebookpagina van ISO , daar is ook de samenvatting te vinden.

Al met al…

…zijn wij content met de wijzigingen die we naar alle waarschijnlijkheid in de ISO 14001:2015 gaan zien. Vooral de nadruk die komt te liggen op verbetering van de milieuprestaties en de bredere kijk op de invloed van organisaties op het milieu zijn welkome aanpassingen.

Tot de nieuwe versie uitkomt, houden we de ontwikkelingen goed in de gaten, en praten we u vanzelfsprekend bij.

Meer weten? We gaan graag met u in gesprek.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *