ISO 14001 van belang bij duurzaam inkopen rijksoverheid

De rijksoverheid gaat vanaf 2010 voor 100% duurzaam inkopen. Ook gemeenten, provincies en waterschappen zullen vanaf volgend jaar op grote schaal duurzaamheidscriteria hanteren bij het inkopen van goederen en diensten.

In opdracht van het ministerie van VROM heeft SenterNovem voor meer dan 80 verschillende productcategorieën duurzaamheidscriteria ontwikkeld. Bij werken of diensten (bijvoorbeeld leveren van drukwerk, groenvoorziening of openbaar vervoer) worden zogenoemde geschiktheidseisen aan de leveranciers gesteld, waaronder in veel gevallen het hebben van een milieumanagementsysteem. Een ISO 14001-certificaat wordt dan genoemd als een mogelijkheid om aan te tonen dat aan die geschiktheidseis wordt voldaan. Daarmee wordt het hebben van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 een pluspunt voor veel bedrijven die leveren aan de overheid.
Sowieso biedt ISO 14001 een goede systematiek om aantoonbaar de impact op het milieu te beheersen en te verminderen. Het gaat daarbij niet alleen om de milieu-effecten verbonden aan de eigen bedrijfsactiviteiten, maar ook degene die gekoppeld zijn aan producten en diensten die worden geleverd. Daarmee is ISO 14001 een bewijs van goed milieumanagement en verantwoorde ketenzorg.

Bron: NEN

Eén reactie op “ISO 14001 van belang bij duurzaam inkopen rijksoverheid

  1. Hallo Connie,
    Sherida heeft me als gastblogger uitgenodigd. Ik houd me o.a. bezig met afval, bimassa en duurzame energie.

    Ik denk dat ISO14001 inderdaad duurzaam inkopen ondersteunt. alles wat ingekocht wordt vindt vroeger of later toch de weg naar de afvalcontainer. Dat is in vele gevallen in het bedrijf niet nodig. Op mijn web-database Afvalmanager.nl vind je alles over war je met äfval”(alsof dat bestaat)naar toe kan. Zoals je als milieuprofessional al weet geldt ook hier dat beter met het milieu omgaan altijd een mooie besparing oplevert.

    Groet, Jan-Henk Welink
    Afvalmanager.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *