ISO 9001 voor het onderwijs (deel 2)

ISO 9001 voor het onderwijs (deel 2)

Eerder ging het hier al over de nieuwe ISO 9001 voor het onderwijs, de ISO 18420. Na enkele – geen honderden – reacties hebben we met een aantal mensen uit het veld om tafel gezeten. Waar we al bang voor waren, is toch wel de waarheid: de onderwijswereld zit niet te wachten op deze norm. Want: weer een pakket aan eisen waar we aan moeten voldoen. Nog meer controles. Nog meer regeltjes waar we ons aan moeten houden. “En er zijn al zoveel belanghebbende partijen die zoveel van ons willen.”

Luisteren naar insiders uit onderwijs

Ga daar maar eens tegen in. Kunnen we niet. Doen we dus ook niet. Maar de onderwijswereld houdt niet op bij onze grenzen. Internationaal gezien zijn er voldoende partijen die interesse hebben in deze norm. En daarom komt ISO 18420 er toch. Wat we dus wèl kunnen doen is luisteren wat ons door u wordt ingefluisterd. En dat doen we ook.

Vragen welke?

Het luisteren heeft ons tot dusver geen windeieren opgeleverd, maar wel vragen. Alle voordelen van de norm werden door onze gesprekspartners weggewoven. “Doen we al”, was het meest gehoorde antwoord. Onderwijsinstellingen formuleren al ‘kwaliteitsbeleid’, het heet dan alleen ‘Onderwijsvisie’ of iets dergelijks. Onderwijsinstellingen onderzoeken al welke ‘werkomgeving’ tot de beste leerprestaties leiden. Graadje warmer, graadje kouder schijnt aantoonbaar invloed te hebben op de prestaties tijdens proefwerken. Onderwijsinstellingen zorgen al voor competent onderwijzend personeel. Natuurlijk weten onderwijsinstellingen wel hoe lesgegeven moet worden en zijn ze in staat om dit – door jarenlange ervaring – op consequente wijze te doen. Waardoor leerlingen uiteindelijk beschikken over de vereiste intellectuele bagage die ze nodig hebben in hun toekomst. En natuurlijk worden niet alleen de leerlingen getoetst, maar worden andere gegevens bijgehouden en geanalyseerd. Bijvoorbeeld om via de onderwijsinspectie aan te tonen een ‘goede school’ te zijn.

Beheersen verschillende eisen

Ok, er wordt dus invulling gegeven aan de verschillende eisen van verschillende belanghebbenden. Dat doen ze al. Het gezucht, en soms ook het gesteun, lijkt er alleen op te duiden dat voldoen aan al die verschillende eisen niet eenvoudig is. Ze zijn soms dubbelop of zelfs tegenstrijdig. Waar we in de afgelopen gesprekken niet achter gekomen zijn, en dat ligt niet aan onze gesprekspartners, is hoe onderwijsinstellingen dit allemaal inbedden in bestaande processen. Zodat continuïteit van de naleving van al die eisen is geborgd? Nu, maar ook later nog.

De komende periode willen we gebruiken om te onderzoeken of ISO 18420 hier toch niet een – onverwachte – positieve bijdrage in kan leveren. Wij denken van wel. Een managementsysteem kan helpen om verschillende eisen met elkaar in relatie te brengen en overwogen besluiten te nemen aan welke eis prioriteit wordt gegeven. Het inzicht dat een managementsysteem verschaft, zal bovendien vertrouwen wekken bij belanghebbende partijen. Waardoor meer gelijkwaardige discussies kunnen worden gevoerd en onderwijsinstellingen zich minder speelbal van eisenstellers voelen.

Wij blijven positief

We kennen het sentiment rondom ISO 9001 (en ISO 18420). We gaan niet roepen dat wij de ultieme oplossing voor alle problemen hebben. Maar niemand mag ons kwalijk nemen dat we blijven onderzoeken of we het tool dat toch wordt ontwikkeld, kunnen inzetten om verbeteringen te bewerkstelligen. Het hoeft geen revolutie te zijn. Want als we met ons ‘gereedschap’ een kleine bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs, dan maakt ons dat al heel blij. Al is het maar door het vereenvoudigen van het voldoen aan alle regels.

NB. Bij ISOLEASE hebben we nog steeds veel geloof in dit (nieuwe) instrument. We komen dus nog steeds graag in contact met instellingen die met ons willen meedenken of dit tool hen kan helpen bij het (blijvend) voldoen aan eisen. En met wie we mogen aantonen dat ISO 18420 écht een bijdrage kan leveren hierbij. Mail naar: info@isolease.nl of bel 010-2620220. We zetten nog steeds goede koffie.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.