ISO 9001 voor het onderwijs

ISO 9001 voor het onderwijs

Zoals bekend is ISO 9001 universeel toepasbaar. Een allemansvriend. Toch zijn er sectoren waar toepassing wat complex is. Waar het veel moeite kost om tot een effectief managementsysteem te komen. Conform ISO 9001 wel te verstaan. Wellicht omdat het begrip ‘kwaliteit’ nog te verschillend wordt beleefd. Veel verschillende interpretaties vraagt om een harmonisatie. Standaardisatie. Of noem het normalisatie.

Kwaliteit van onderwijs
Eén van de sectoren waar ISO 9001 nog nauwelijks wordt toegepast is het onderwijs. En dat terwijl de kwaliteit van het onderwijs toch velen aan het hart gaat. Ook ons. Maar tot op heden is het de ISO-wereld nog steeds niet gelukt om de onderwijs-wereld te overtuigen van het feit dat een managementsysteem een zeer bruikbaar HULPMIDDEL is om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Hopelijk is het onbekendheid, en niet het NIH-syndroom.

Vooropgesteld, in onderwijsinstellingen is het van het grootste belang dat de mensen met de expertise – meestal de docenten genoemd – de ruimte krijgen. Een managementsysteem mag nooit een belemmering zijn. In tegendeel, een managementsysteem moet een situatie creëren waarin docenten kunnen excelleren. De kennis en vaardigheden optimaal kunnen overdragen op hun leerlingen of studenten.

IWA 2 wordt ISO 18420
Al in 2003 hebben ongeveer 400 onderwijsdeskundigen – internationaal – gezamenlijk een document opgesteld. Een International Workshop Agreement waarin is beschreven hoe ISO 9001 zou moeten worden toegepast in een onderwijsinstelling. Deze IWA 2 is – volgens de ISO-regels – toe aan herziening. Inmiddels is de – tot ISO 18420 omgedoopte – IWA2 al behoorlijk gevorderd. ISO 18420 wordt een vertaling van ISO 9001:2008 naar de onderwijssituatie. Omdat ISO 9001 zelf ook in een herzieningstraject zit, zal een twee-sporen-beleid worden gevolgd. Bijna parallel aan de ‘eerste’ ISO 18420, wordt een tweede versie ontwikkeld op basis van de nieuwe ISO 9001 en de High Level Structure voor managementsysteemnormen.

De klant van het onderwijs
De uitdaging is om ISO 18420 de minimale eisen te laten bevatten voor een werkend managementsysteem in een onderwijsinstelling. Eisen die – eenmaal ingevuld – bijdragen aan een klimaat waarin overdracht van kennis en vaardigheden doeltreffend, en steeds doeltreffender verloopt. De norm zal niet voorschrijven hoe een onderwijsorganisatie moet worden ingericht, maar wel over welke punten een organisatie moet nadenken. Bijvoorbeeld over wie de ‘klant’ is van de instelling. Een zeer essentieel punt, omdat ‘kwaliteit’ wordt afgemeten aan de mate waarin aan eisen van klanten wordt voldaan. In het algemeen gesteld. De exacte formulering in ISO 18420 hierover moet nog uitkristalliseren.

De klas is het primaire proces
De onderwijsprocessen zullen vervolgens moeten worden ingericht en gestroomlijnd om deze klanten tevreden te stellen. Bepaald moet worden welke middelen de docenten nodig hebben om dit te realiseren. En welke competenties uiteraard. De ‘klas’ is tenslotte het ‘primaire proces’. Het managementsysteem moet er toe bijdragen dat alles in de ‘klas’ zo goed mogelijk verloopt.
ISO 18420 kan – in onze ogen – een bijdrage leveren aan een betere onderwijsorganisatie. Een hulpmiddel om zelf de onderwijsprestaties te verbeteren. Het zal niet leiden tot de zoveelste onderwijsvernieuwing. Een goed managementsysteem kan van binnenuit,  stapsgewijs, de basis van het onderwijsproces verbeteren. Door – misschien klinkt het paradoxaal – te eisen dat een onderwijsinstelling meer naar buiten kijkt.

Naschrift
Bij ISOLEASE hebben we veel geloof in dit (nieuwe) instrument. We merken echter dat er nogal wat onderwijsinstellingen koudwatervrees lijken te hebben. Zich niet kunnen voorstellen dat een dergelijk simpel mechanisme hen verder kan helpen. We komen graag in contact met instellingen die toch nieuwsgierig zijn. Met wie we mogelijk mogen aantonen dat ISO 18420 écht een bijdrage levert. Mail naar info@isolease.nl of bel 010-2620220. We zetten goede koffie.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *