ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Op woensdag 10 september 2013 sloot de commentaarronde voor CD 9001. U weet inmiddels wel waar het over gaat: de NIEUWE ISO 9001:2015. (Zo niet, zie hier, hier, hier, hier, hier en hier.) Gepland om in 2015 te worden gepubliceerd. Net iets minder belangrijk dan de nieuwe haring, maar zeker ook de moeite waard om in de gaten te houden. Vinden wij, dus we blijven u op de hoogte houden.

De afgelopen tijd hebben we in de Nederlandse normcommissie veelvuldig gediscussieerd. Voorstellen geformuleerd om de norm te verbeteren. En uiteindelijk een standpunt bepaald over het gehele document. Vinden we het document goed genoeg om verder te gaan naar de volgende ontwikkelfase: de DIS-fase (draft international standard)? Of laten we deze concept norm ‘doubleren’, en komt er een tweede Committee Draft? Mocht dat laatste het geval zijn, dan is het nog maar de vraag of het haalbaar is de nieuwe norm in 2015 te publiceren.

Niet alleen punten en komma’s

In een werkgroep hebben we uitvoerig gekeken naar punten en komma’s, maar vooral ook naar de grote lijnen. Het gaat te ver om echt inhoudelijk te beschrijven wat we hebben besproken, maar we zijn tot een groot aantal voorstellen gekomen. Met afgevaardigden van certificatie instellingen, adviesbureaus, grote ondernemingen en kleine ondernemingen – met elk hun eigen ‘achterban’ – hebben we ons gebogen over hoe het risicomanagement op een zinvolle en bruikbare wijze verweven kan worden in de norm. Hoe het een echte toegevoegde waarde kan hebben voor iedere gebruiker.

Rode draad

De rode draad binnen deze voorstellen is dat we van mening zijn dat er een gezonde balans moet zijn tussen de eigen verantwoordelijkheid van een organisatie om ‘eigen’ risico’s te beheersen en de door de norm ‘voorgeschreven’ beheersmaatregelen. De norm moet bruikbaar blijven voor iedereen, maar er zou – als al onze voorstellen worden opgevolgd – een verschuiving waarneembaar zijn dat de norm nog minder als ‘afvinklijstje’ kan worden gebruikt. Dat vraagt meer inzicht van de gebruiker in de eigen processen, meer begrip van wat er zich binnen de eigen organisatie afspeelt. En dat achten we een gezonde ontwikkeling.

Visualisatie

In de oude versie van de norm staat een overzicht van de inhoud van de norm: het procesmodel. Hoewel misschien grafisch niet het allermooiste, helpt het gebruikers wel om de structuur van de norm te gebruiken. Met de ogen een beetje dichtgeknepen is zelf de Deming-cirkel (Plan-Do-Check-Act) herkenbaar. Bekend en bemind. De grote wens is om ook de nieuwe norm te voorzien van een dergelijk krachtig plaatje. Het blijkt echter dat door de toepassing van de High Level Structure een eenvoudig en overzichtelijk, en vooral voor iedereen acceptabel, plaatje een lastige klus blijkt. De werkgroep heeft verschillende schetsen gemaakt, maar hèt model is nog niet gevonden.

Hoe nu verder tot 2015?

De voorstellen én de stemmen van de 89 aangesloten landen worden verzameld. Hopelijk horen we op korte termijn de uitslag van de stemming. Begin november komt WG 24 weer bij elkaar en zij zullen met veel ijver alle voorstellen  van de 89 landen behandelen. Waarbij zij beslissen of ze daadwerkelijk worden opgevolgd. Een tijdrovende klus die zorgvuldig moet gebeuren. Het hele proces is gericht op het bereiken van consensus door middel van transparantie. Daarom moet iedere deelnemer in voldoende mate worden gehoord. Op ieder voorstel zal daarom een antwoord worden geformuleerd. Zeker op de afgewezen voorstellen is een onderbouwing van belang om het draagvlak onder de aangesloten landen niet te verliezen.

Wat de uitslag van de stemming ook zal zijn, er zal nog veel werk moeten worden verzet voordat de nieuwe norm het levenslicht ziet. Om te beginnen in november in Porto. Wij wachten met spanning op de eerste berichten vanuit de werkgroep. Zodra we echt nieuws hebben, zullen we u dat uiteraard niet onthouden.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *