ISO 9001:2015, een update

ISO 9001:2015, een update

De Committee Draft (CD) is sinds enkele weken beschikbaar. Reikhalzend is er door velen, gezien alle LinkedIn-discussies naar uit gekeken. Bijzonder hoe een conceptdocument dat door een werkgroep (WG24) is opgesteld, zoveel teweeg kan brengen. Mensen die beweren dat ISO 9001 passé is, moeten maar niet naar de vele discussies kijken die er woeden op internet. Over een conceptdocument, dus.

High Level Structure
Het mag bekend zijn dat de ‘nieuwe’ ISO 9001 dezelfde structuur zal krijgen als de nieuwe ISO 14001. Net als alle te ontwikkelen managementsysteemnormen. De zogenaamde High Level Structure, inclusief ‘common text’. Dat heeft voordelen voor een ieder die systemen wil integreren. Een nadeel zou kunnen zijn dat daarmee de ‘vrijheid’ van de normschrijvers ietwat wordt beperkt. De standaarden worden gestandardiseerd. Voor iedere Technical Committee geldt dus dat er minder speelruimte is.

Complex project
Nu is dus de CD 9001 beschikbaar voor de normcommissies in alle aangesloten landen. Dat betekent dat op dit moment in 87 landen kwaliteitsmanagers, (lead-)auditoren en adviseurs zich voor het eerst buigen over deze ‘verse’ tekst. Een fantastisch idee dat er in India, Australië, China, Japan, Zuid-afrika, Brazilië en Denemarken – om er een paar te noemen – vakgenoten over hetzelfde document gebogen zitten. Hun eigen ervaringen hanteren om mee te werken dit gezamenlijke, en daardoor complexe project. Met name om te zorgen dat ieders ervaring en belang evenredig veel aandacht krijgt. Daarom komt er nog een aantal commentaarrondes, maar dit is het moment waarop nog grote wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

Discussiepunten
Onlangs kwam de Nederlandse werkgroep weer bij elkaar. Om spijkers met koppen te slaan. Vele avonduurtjes gespendeerd om de ‘nieuwe’ norm volledig uit te pluizen. Veel LinkedIn-discussies lijken voort te komen uit een soort angst dat er heel veel gaat veranderen. En er gaat gelukkig ook best veel veranderen. Hoewel de scope van de norm gelijk zal blijven, is de tendens dat organisaties nog meer zelf moeten bepalen. De risicobenadering legt de verantwoordelijkheid voor de beheersing neer daar waar het hoort, namelijk bij de organisatie. Organisaties zullen zelf moeten bepalen welke maatregelen nodig zijn om hun processen en risico’s te beheersen. Het simpelweg ‘aftikken’ van de normeisen is niet meer voldoende om een systeem neer te zetten. De hoeveelheid ‘verplichte’ documentatie neemt dramatisch af. Organisaties zullen zelf moeten bepalen welke documenten zij nodig achten. Belangrijke bezwaren binnen de werkgroep waren dat een aantal ‘nieuwe’ thema’s nog niet goed zijn uitgewerkt. En sommige oude thema’s te halsstarrig zijn gekopieerd. Uit behoudzucht. Hierdoor komt een aantal verbeteringen nog onvoldoende uit de verf. Raakt op sommige punten de ‘rode draad’ – ofwel de systeemgedachte – wat uit het zicht.

Gelukkig nog alle tijd om zaken bij te sturen. Voordeel voor de ISO 9001-werkgroep, is dat de ISO 14001-werkgroep nèt één fase voorloopt in het proces. We kunnen dus leren van de collega’s van milieumanagement.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *