ISO/DIS 14001; stand van zaken

ISO/DIS 14001; stand van zaken

Niet louter voor organisaties met een geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem komen er roerende tijden (zie hier) aan: ook partijen die een milieumanagementsysteem conform ISO 14001 hebben, kunnen wat veranderingen verwachten. Nu het einde van het normontwikkelingstraject in zicht is – de nieuwe versie moet eind 2015 gepubliceerd worden – informeren we u graag kort over de stand van zaken.

Na twee Committee Drafts (men was het niet direct eens) is inmiddels besloten dat het tijd is voor een openbaar concept. Begin juli kwam dan ook de Draft International Standard (DIS) ISO/DIS 14001:2014 uit. Iedereen mag commentaar geven op deze versie, al zal de inhoud naar alle waarschijnlijkheid niet gek veel meer wijzigen.

In de nieuwe versie van ISO 14001 komt meer nadruk te liggen op de ketenbenadering, wordt meer aandacht besteed aan externe communicatie en de verzameling van juiste en volledige informatie over de milieuprestaties, en is meer vastgelegd voor wat betreft de manier waarop de naleving van wet- en regelgeving beoordeeld moet worden. Vooral die twee laatste zaken juichen wij toe.

Alvorens de norm officieel wordt vastgesteld, komt er nog een Final Draft International Standard (FDIS). En de verwachting is dat voor reeds gecertificeerde organisaties een overgangsperiode van drie jaar in acht wordt genomen na publicatie: u hoeft dus niet direct te panikeren. Overigens is het verstandig sowieso niet in paniek te raken, veel beter neemt u in zo’n geval gewoon even contact met ons op. Daar zijn we voor.


Bericht geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *