ISO en IAF kondigen tijdschema aan voor ISO 9001:2008

ISO (International Organization for Standardization) en de IAF (International Accreditation Forum) zijn het eens geworden over een plan voor de toepassing van een soepele overgang van erkende certificering van ISO 9001:2008, de nieuwste versie van ’s werelds meest gebruikte norm voor kwaliteitsystemen(QMS). De details van het plan zijn opgenomen in de gezamenlijke verklaring door de twee organisaties die hieronder –vrij vertaald- wordt weergegeven (lees hier de originele Engelstalige versie).

Zoals alle ISO’s van meer dan 17.000 normen, wordt ISO 9001 herzien om ervoor te zorgen dat zij in stand wordt gehouden op de stand van de techniek en een beslissing te bevestigen, intrekking of herziening van het document.

ISO 9001:2008, die zal worden gepubliceerd vóór het einde van het jaar, vervangt de 2000 versie van de norm die is uitgevoerd door zowel de zakelijke, als de publieke sector organisaties in 170 landen. Hoewel certificering geen eis is van de norm, is het QMS van ongeveer een miljoen organisaties gecontroleerd en gecertificeerd door onafhankelijke certificatie-instellingen (ook bekend in sommige landen, zoals de registratie-instanties) conform ISO 9001:2000.
ISO 9001 certificering wordt vaak gebruikt in zowel de particuliere als de openbare sector om het vertrouwen te stimuleren in de producten en diensten die worden verleend door gecertificeerde organisaties, tussen de partners in business-to-business relaties, bij de keuze van leveranciers in supply chains en in het recht op inschrijving voor opdrachten.

ISO is de ontwikkelaar en uitgever van ISO 9001, maar niet voert zelf geen van audits uit en certificeert niet. Deze diensten worden uitgevoerd, onafhankelijk van ISO, door certificerende instanties. ISO heeft geen zeggenschap over dergelijke organisaties, maar ontwikkelt vrijwillige internationale normen ter bevordering van goede praktijken in hun activiteiten op mondiaal niveau. Bijvoorbeeld, ISO / IEC 17021:2006 specificeert de eisen voor de instanties die kwaliteitssystemen controleren en certificeren.
Certificatie-instellingen die verdergaand vertrouwen in hun diensten willen bieden, kunnen een verzoek indienen om te worden “erkend” als door een bevoegde IAF erkende nationale accreditatie-instantie. ISO / IEC 17011:2004 specificeert de eisen voor het uitvoeren van deze accreditatie. IAF is een internationale vereniging welke deel uit maakt van nationale accreditatie-instanties van 49 economieën.
ISO technische commissie ISO / TC 176, Kwaliteitsbeheer en kwaliteitsborging, welke verantwoordelijk is voor de ISO 9000-familie van normen, bereidt een aantal ondersteunende documenten voor waarin de verschillen zijn weergegeven tussen ISO 9001:2008 en de 2000 versie, en wat ze betekenen voor de gebruikers. Na goedkeuring worden deze documenten gepubliceerd op de ISO-website – waarschijnlijk in oktober 2008.

Bron: ISO


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.