Kwaliteit: behalen én borgen, ook in het onderwijs.

Kwaliteit: behalen én borgen, ook in het onderwijs.

Vorige week presenteerde de Onderwijsinspectie haar jaarlijkse onderwijsverslag, en direct daarop kwamen de berichten naar buiten. Vrijwel alle MBO opleidingen zouden niet voldoen aan de eisen, en de leerlingen zijn ongemotiveerd. Boude uitspraken.

Gelukkig was daar ook een tegengeluid. De MBO Raad liet weten dat de kwaliteit wel degelijk op orde is, maar dat er problemen zijn met de borging. Totaal verschillende zaken. Met ander woorden: het diploma is nog steeds MBO-waardig, maar of volgend jaar (of daarna) hetzelfde niveau geleverd kan worden is onduidelijk. Eeuwig zonde, denken wij als kwaliteitsdenkers dan meteen.

Kwaliteit borgen

Want hoe mooi is het om juist ook aan die borging te werken? Om, al dan niet opgelegd, doelen voor jezelf te stellen. Om op basis van die doelen de inzet van je mensen en middelen in te richten. Om tijdens de uitvoering van je werkzaamheden te monitoren in hoeverre je je doelstellingen behaalt, en de behaalde resultaten te evalueren. Om op basis van de uitkomst van je evaluaties uiteindelijk (een beetje) bij te sturen.

Voorgenoemde werkwijze is ons niet vreemd, en ingewijden zullen direct de gelijkenis met een goedlopend managementsysteem zien. Bijvoorbeeld conform ISO 9001. Of ISO 18420. En eerlijk gezegd zijn wij van mening dat deze manier van werken juist ook voor scholen geen verrassingen zou mogen bevatten, gezien de nadruk die het onderwijs legt op leerdoelen, competentieontwikkeling en de daarmee gepaard gaande reflectie.

Maar

Het onderwijs blijft natuurlijk een complexe sector, zo bespraken we eerder al eens. Toch kunnen wij ons niet voorstellen dat er geen overlappingen zijn. Dat de systematiek die zich in het bedrijfsleven ruimschoots bewezen heeft, niet van toegevoegde waarde zou zijn voor de borging van kwaliteit in het onderwijs. Hoe dan? Wij laten het u graag zien.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *