Ontwikkelingen ISO 9001:2015

Even een korte update. Eind vorige week heb ik twee werkgroepbijeenkomsten gehad over ISO 9001. Normcommissie werk.

Werkgroep 9001
Allereerst de werkgroep over de nieuwe ISO 9001. Nu bekend is dat er een herziening van ISO 9001 komt, is het belang van deze werkgroep toegenomen. Eind juni zal op internationaal niveau al een start worden gemaakt met het opstellen van de Design Specification. ISO/TC176/WG24 zal zich hiermee bezighouden. Een design specification is een eerste – zeer voorlopig – ontwerp voor de nieuwe norm. Een werkdocument waar nog van alles aan zal worden gesleuteld.

Structuur
Waar niet aan zal worden gesleuteld is de structuur van de nieuwe norm. Het moet namelijk wel heel raar verlopen wanneer deze niet aangepast wordt aan de onlangs goedgekeurde High Level Structure voor managementsysteemnormen.

Future-proof
De taak die we ons (onder andere) in de werkgroep hebben opgelegd is te bewaken dat alle huidige eisen worden overgenomen en er niet ‘ongezien’ nieuwe eisen worden toegevoegd door het toepassen van de nieuwe structuur. De kans is wel groot dat wij (ISOLEASE, dus) – in overleg – zullen experimenteren met deze nieuwe structuur. Sowieso zullen we bewaken dat de systemen van onze klanten future-proof zijn. Altijd meegenomen.

NPR Kwaliteitskosten
In de andere werkgroep werken we aan wat een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) moet worden voor het berekenen van de kwaliteitskosten. Het doel is het geven van een eenvoudige methode om een brug te slaan tussen de wereld van de kwaliteit en het (hogere) management. Uiteraard is er al veel over geschreven. Ook door grote meneren als Juran. Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling om opnieuw het wiel uit te vinden. Juist niet. We zoeken het beste van wat de grote denkers hebben bedacht. Bepalen welke onderdelen voor iedere organisatie toepasbaar zijn. En vertalen dat naar een zo eenvoudig en breed mogelijk toepasbare aanpak. Beknopt, ook nog eens.

Inhoud
Het doel en toepassingsgebied hebben we inmiddels definieert. De inhoudsopgave staat in de grondverf. De eerstvolgende keer streven we ernaar om hier consensus over te bereiken. Mocht dat lukken dat gaan over naar de daadwerkelijke inhoud. Benieuwd of we daarover ook snel consensus zullen krijgen. In de werkgroep zijn verschillende belanghebbende groepen vertegenwoordigd; het is dus interessant om te zien of we allemaal hetzelfde verstaan onder kwaliteitskosten. Ofwel, of (het berekenen van) kwaliteitskosten is te standaardiseren.

Wordt zeker nog vervolgd. Zowel de nieuwe ISO 9001 als deze – nog nummerloze – NPR.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *