Stuurlui

In ‘het veld’ krijg ik nog wel eens kritiek te horen over de norm. Daar zouden toch wel eisen in staan die volkomen onzinnig zijn voor een goed functionerende onderneming. Bedacht door ‘de NEN’ die ver van de werkelijkheid af zou staan. Ach ja. Om een misverstand uit de wereld te helpen: NEN (zonder lidwoord, […]  

Wijziging ISO 9001 in volle gang deel 7

Het einde is bijna in zicht. In deze laatste reeks wordt hoofdstuk 8 besproken. De wijzigingen in hoofdstuk 8 luiden als volgt: §8.2.1 wordt in de nieuwe versie verduidelijkt door aan te geven hoe klanttevredenheid aantoonbaar gemaakt kan worden. In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van enquêtes. In de nieuwe versie zal dit veranderen. […]