PROJECTBLOG – EEN OOGGETUIGENVERSLAG VAN EEN ISO 9001-ADVISEUR – DEEL 4

De risicoanalyse. Per proces worden de belangrijkste risico’s geïnventariseerd. Het mooie van deze stap is dat de echt belangrijke risico’s in no-time in kaart zijn gebracht. Problemen die vaak voorkomen of die heel vervelend zijn, komen vanzelf bovendrijven.

Heel soms komt er in een later stadium nog wel een reëel risico bij. Meestal blijken de ‘nakomertjes’ echter óf nauwelijks voor te komen, óf nauwelijks merkbaar te zijn voor klanten. De scores voor de geïnventariseerde risico’s zullen door het MT worden ingevuld.

Omdat we de procesbeschrijvingen niet via gesprekken met medewerkers opstellen, moeten we een goed implementatieplan bedenken. De procesbeschrijvingen zijn nu ‘geschetst’ door leden van het MT. In dit geval is dat behoorlijk goed verlopen, omdat de MT-leden zelf ook nog veel tijd in de uitvoering doorbrengen. Met een MT ‘op afstand’ zou het risico bestaan dat men te optimistisch is over de beheersing van de processen.
 
Het implementatieplan is in feite een redelijk eenvoudig stappenplan, waarin we hebben beschreven op welke wijze de verschillende onderdelen van het systeem worden beoordeeld en toegelicht. Gezien de strakke planning van het gehele project wordt dit een essentieel document. We kunnen het ons niet veroorloven dat iemand binnen de organisatie denkt dat het kwaliteitssysteem iets is wat hij of zij niet gebruikt. Zoals al eerder gebleken is tijdens de eerste inventarisatie bestaat het ‘systeem’ namelijk al. Dit project is feitelijk gericht op het goed in kaart brengen van dit systeem. Hoe simpel het ook klinkt, toch blijft het lastig om een dergelijk systeem overzichtelijk te documenteren. Positief kritische feedback van medewerkers is daarom van groot belang. En dat lijkt allemaal te gaan lukken…

Deze blogpost is het vierde deel van een serie blogposts over een project dat tot doel heeft een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en in te voeren bij een adviesbureau. Het is onze mini soap. Een mini ISOAP, eigenlijk.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.