Reeds gecertificeerd en over naar ISO 9001:2015, wat worden de regels?

Reeds gecertificeerd en over naar ISO 9001:2015, wat worden de regels?

Hoewel we op bussen, banners en websites met enige regelmaat nog een vermelding van ISO 9001:2000 (of nog ouder: ISO 9002) tegenkomen, is vrijwel iedereen op de hoogte van het aanstaande vervallen van de laatste versie. Dat is dus op dit moment die uit 2008.

De nieuwe ISO 9001:2015 verschijnt naar alle waarschijnlijkheid in september volgend jaar (we behandelden de inhoud van de draft eerder al), en zal dan de vigerende versie zijn. Mocht u één van de ruim elfduizend bedrijven in Nederland zijn die volgens de ISO survey 2013 een certificaat aan de muur heeft hangen, dan vraagt u zich naar alle waarschijnlijkheid af wat zo’n nieuwe uitgave betekent voor de geldigheid van uw certificaat en (gedocumenteerde) managementsysteem. Nu, dat gaan we kort toelichten.

Overgangsperiode certificatie ISO 9001:2015

De verwachting was al dat er een periode van drie jaar in acht genomen zou worden, en het voorlopige overgangsplan dat het IAF en ISO hebben opgesteld bevestigt dat. In oktober van dit jaar wordt het plan definitief gemaakt.

Zoals het er nu uitziet, zijn certificaten volgens ISO 9001:2008 na september 2018 dus niet langer geldig. Tot die tijd kan een organisatie dus nog beslissen om conform ISO 9001:2008 op te gaan voor certificatie, maar dan moet men er wel rekening mee houden dat de geldigheid van het certificaat komt te vervallen per september 2018. Erg wijs is dat waarschijnlijk niet.

De impact voor uw (kwaliteits-) managementsysteem

Het verschijnen van de nieuwe norm betekent dat u uw managementsysteem mogelijk op een aantal punten zal moeten herzien om conformiteit te borgen. Hoeveel inspanning dat van u vergt is afhankelijk van onder meer de opbouw van het huidige systeem, en de hoeveelheid schema’s die u geïmplementeerd heeft. Om een inschatting te maken, kan het verstandig zijn om voor uw organisatie een transitieplan op te stellen en de wijzigingen in stappen door te voeren.

Oh ja, en vergeet niet uw briefpapier, website en andere uitingen aan te passen als het zo ver is. Dat gedeelte moet u toch echt zelf doen. Bij alle andere veranderingen inzake de normwijziging helpen wij u graag.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *