Risico-inventarisatie ondergeschoven kindje

Uit een onderzoek dat de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) heeft laten uitvoeren blijkt dat meer dan de helft van de architectenbureaus geen – wettelijk verplichte – Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitvoert.

En dat terwijl er een prima branche-RI&E voorhanden is.Uit het onderzoek blijkt dat 45 procent van de bureaus een actuele risico-inventarisatie heeft. Dit betekent dus dat ruim de helft van de architectenbureaus niet aan de wettelijke eis voldoet. Een derde van de bureaus geeft aan helemaal geen RI&E te hebben, circa zeventien procent zegt er wel een te hebben, maar dat deze geactualiseerd dient te worden. Vijf procent van de bureaus weet niet eens of er een RI&E is.

Een goed uitgevoerde RI&E geeft volgens de BNA een helder en systematisch overzicht van alle arborisico’s op het bureau en geeft bovendien aan welke van deze risico’s het meest urgent zijn. Aan de hand van een verplicht Plan van Aanpak kunnen de risico’s gestructureerd aangepakt worden. Om het voor architectenbureaus eenvoudig te maken op verantwoorde wijze aan de wettelijke verplichting te voldoen, is er in juni 2005 een branche-RI&E ontwikkeld.

Sinds april 2008 is er een nieuwe, geactualiseerde versie beschikbaar. Indien gebruik wordt gemaakt van deze branche RI&E, zijn bureaus tot en met 25 werknemers gedurende de looptijd van de CAO niet meer verplicht deze te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige. De branche-RI&E is ontwikkeld in opdracht van Ctrl Arbo Architecten. Dit is een initiatief van Stichting Fonds Architectenbureaus waarin de BNA is vertegenwoordigd, samen met de vakbonden.

Bron: Architectenweb


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *