Stand van zaken herziening High Level Structure (HLS)

Stand van zaken herziening High Level Structure (HLS)

Zoals we eerder dit jaar al lieten weten, wordt ‘achter de schermen’ gewerkt aan de herziening van de High Level Structure (HLS). Deze gemeenschappelijke structuur voor managementsysteemnormen is namelijk aan de beurt om eens tegen het licht gehouden te worden. In februari is de eerste bijeenkomst geweest van internationale commissie Task Force 14 (TF14) in Atlanta, en onlangs brachten ze een communiqué (PDF!) naar buiten met de stand van zaken.

De ontwikkelingen

Tijdens die eerste bijeenkomst is besproken welke onderwerpen uit de HLS mogelijk verbeterd kunnen worden, en waar men dus aandacht aan zal besteden tijdens de herziening.

Als eerste wordt het onderwerp ‘risico’ genoemd als aandachtspunt. Zo bestaat er onduidelijkheid over de definitie van de verschillende termen (risks versus opportunities) en over de invulling die wordt gegeven aan de risicobenadering in de verschillende managementsysteemnormen. Op dit moment is men in voorbereiding op de volgende vergadering aan het inventariseren wat voor de meeste stakeholders wenselijk is voor wat betreft de te hanteren definitie. Daarbij zijn drie opties geïdentificeerd: aansluiting zoeken met ISO 31000:2018, de huidige definitie in Annex L hanteren, of het vaststellen van de definitie per geval overgelaten aan de commissies die verantwoordelijk zijn voor de managementsysteemnormen.

Daarnaast is een aantal thematische subgroepen opgericht die zich gaan bezig houden met het verzamelen van informatie om tot mogelijke voorstellen te komen. Onderwerpen die daarvoor zijn genoemd zijn:

  • Governance, leiderschap & cultuur
  • Voorbereid zijn op noodsituaties
  • Kennis- en informatiemanagement
  • Management of Change
  • Outsourcing

De subgroepen onderzoeken in de komende tijd onder meer hoe de genoemde onderwerpen worden behandeld in de diverse managementsysteemnormen en welke relevante ontwikkelingen zijn aan te wijzen. Deze informatie wordt gebruikt om een advies uit te brengen aan de commissie over de nodige of gewenste wijzigingen voor de nieuwe HLS.

Overigens geeft de Secretaris van TF 14, Dick Hortensius, in het door NEN gehouden webinar aan dat hij niet verwacht dat er compleet nieuwe elementen worden ingevoerd. Hij verwacht wel dat er meer duidelijkheid of ‘guidance’ komt voor een aantal onderwerpen, dat zal hopelijk zorgen voor een eenduidiger invulling van de onderwerpen en meer duidelijkheid voor zowel de opstellers als de gebruikers van de normen.

Volgende stap

In juli van dit jaar (week 28) vindt de volgende vergadering van TF14 plaats, dan ontmoeten de leden elkaar in Wenen om de discussies voort te zetten en de eerste resultaten van de verschillende subgroepen te bekijken. We houden u op de hoogte!


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *