Subsidie beschikbaar voor projecten veilig en gezond werken

Subsidie beschikbaar voor projecten veilig en gezond werken

Dat veilig en gezond werken (terecht) steeds meer aandacht krijgt, is een ontwikkeling waar wij erg blij mee zijn. Het levert op de lange termijn namelijk alle betrokken partijen meer op.

Een goede manier om als organisatie op een gestructureerde wijze bezig te zijn met veilig en gezond werken, is het implementeren van een arbomanagementsysteem (conform OHSAS 18001) of het toepassen van de VGM Checklist voor Aannemers (VCA), inclusief RI&E. En dat wij niet de enige zijn hier het belang van inzien, wordt geïllustreerd het feit dat de OHSAS 18001 wordt omgezet tot een ISO norm (de ISO 45001).

Nu weten we allemaal dat het goed implementeren van een norm geld oplevert (we schreven er een tijd geleden nog over), maar dat neemt niet weg dat voor zo’n traject ook een investering benodigd is. Gelukkig is er nu de mogelijkheid om de lasten flink te verlichten.

Flinke subsidie op advieskosten

Het ESF (Europees Sociaal Fonds) heeft het thema ‘Duurzame inzetbaarheid’ hoog op de agenda geplaatst, en stelt subsidie beschikbaar voor projecten die daar een bijdrage aan leveren.

Projecten die leiden tot ‘werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn’, komen in aanmerking voor vergoeding tot 50% van de kosten van een extern adviseur. Dat scheelt u toch mooi de helft. Denk aan een bedrijfs-of organisatiescan, periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers, bevorderen van gezond en veilig werken of van de leercultuur voor werknemers, of arbeidstijdenmanagement.

Natuurlijk zijn er voorwaarden aan verbonden. Het betreft onder meer:

  • U heeft minstens twee werknemers in dienst
  • Het project duurt maximaal 12 maanden
  • De subsidiabele kosten bedragen minstens € 12.000, en er wordt per aanvrager maximaal € 10.000 uitgekeerd.
  • Een aanvraag doen kan weer vanaf 14 november 09:00 uur, en uw gegevens dienen voor 25 november, 17:00 uur binnen te zijn.

De tijd dringt een beetje dus. Vragen? Neem vooral contact met ons op. Deadlines zijn immers bang van ons, en niet andersom.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *