Uitkomst systematic review ISO 9001:2015 nog niet bekend

Uitkomst systematic review ISO 9001:2015 nog niet bekend

Terwijl er andere (soms dringender, soms minder urgente) zaken gaande zijn die onze aandacht vragen, zou je bijna vergeten dat de systematic review van ISO 9001:2015 loopt. Of: liep. Hij is namelijk afgelopen, maar uitsluitsel is er nog niet.

Systematic review

Wat worden ze toch snel groot hé? Het lijkt de dag van gisteren dat de ISO 9001:2015 gepubliceerd werd, en inmiddels is ze alweer ‘systematisch gereviewd’. En dat hoort ook zo, want iedere vijf jaar wordt een managementsysteemnorm bekeken om vast te stellen of alles nog is zoals het moet zijn.

Als onderdeel van die review wordt aan de leden van de verantwoordelijke commissie gevaagd middels een stem aan te geven hoe zij de toekomst van de norm zien. Stemmen ze bijvoorbeeld voor behouden zonder aanpassingen (‘confirm’), of willen ze het herzieningstraject in (‘revise / amend’)? Intrekken van de norm (‘whithdraw’) is op papier ook nog een optie, maar die ligt zeker niet voor de hand bij ISO 9001:2015.

Voornoemde inventarisatie is achter de rug, en inmiddels heeft de norm dan ook de status ‘90.60’ gekregen, wat betekent dat de review gesloten is.

Screenshot van de ISO 9001:2015 pagina op iso.org

Screenshot van de ISO 9001:2015 pagina op iso.org (link)

Voorlopig resultaat

De stemming geeft een gemengd beeld. Een deel van de leden (32) stemt voor het herzien van de norm, terwijl een iets groter deel (36) stemt voor het behoud van de norm zoals ze nu is, zo valt te lezen in een nieuwsbericht van ISO/TC 176.

Appeltje-eitje hoor ik u nu denken, maar zo eenvoudig is het (helaas) niet. Er bestaat namelijk nog de mogelijkheid dat de “Strategic Planning and Operations Task Group” (SPOTG) van de commissie tóch adviseert om de norm te herzien.

Dat kan omdat ze de resultaten van de stemming, met inachtneming van gegevens uit andere bronnen, anders interpreteert. Daarbij kijkt de SPOTG onder meer naar een gebruikersenquête die ze eind 2020 hebben uitgevoerd, het werk van werkgroepen over bijvoorbeeld ‘Future Quality Concepts’, of de lopende herziening van Annex SL (ofwel: de High Level Structure).

En nu?

Het advies van de SPOTG wordt één dezer dagen verwacht, en gaat dan voor stemming naar de leden van subcommissie 2 van TC176.

Indien het advies ‘herzien’ is, en de aansluitende stemming stemt daarmee in, gaan we een nieuw herzieningstraject in. Een dergelijk traject kan jaren duren. Gaan we echter de andere kant op, en is de uitkomst dat de norm in haar huidige vorm behouden blijft, dan gebeurt er voorlopig helemaal niets met ISO 9001:2015.

Wij wachten de uitkomst met lichte spanning af, en houden u als altijd op de hoogte wanneer er meer te melden valt.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *