Vergunningen, bruikbare tips bij indiening deel 2

Door gebrek aan kennis kunnen vergunningentrajecten onnodig lang duren. Na een aantal tips van de vorige keer, volgen nu een aantal weetjes om het vergunningentraject nog verder te versnellen:

Bekend met de ‘’coördinatieregeling’’? Deze houdt in dat de aanvraag voor bijvoorbeeld de milieuvergunning en de lozingsvergunning gelijktijdig en in onderlinge samenhang kunnen worden bekeken en behandeld door de bevoegde instanties. Dit bespaart extra handelingen, dus tijd!

Wacht niet af tot de ontwerpvergunning is verschenen. Voordat dit formeel gebeurt, kan je bij de vergunningverlenende-instantie inzage vragen in het eerste concept. In dit stadium is het namelijk nog mogelijk om informeel en persoonlijk erover te discussiëren. Na het verschijnen van de ontwerpvergunning kan je namelijk alleen maar formeel en schriftelijk reageren, binnen vier weken.

Blijf kritisch kijken naar je eigen bedrijf, ook als de ontwerpvergunning gemaakt wordt. De vragen die centraal staan zijn: Kan je wel voldoen aan de conceptvoorschriften? Zijn deze voorwaarden redelijk? Als je bedenkingen hebt, dan kan je deze schriftelijk inbrengen als de ontwerpvergunning er ligt. Als je dit niet doet, wordt de vergunning van kracht en moet je de voorschriften naleven. Wil je dat niet, dan kan je enkel nog beroep aantekenen en voorlopige voorziening aanvragen. Dit moet je doen bij de Raad van State. De procedure voor behandeling van de vergunningaanvraag duurt zes maanden! Bespaar dit door kritisch te zijn!

Vergeet niet dat als je gaat bouwen je de benodigde bouwvergunning pas krijgt als er over de milieuvergunningaanvraag is beslist. Vraag beide vergunningen dus op tijd aan.

Veel succes bij het opstellen en indienen van de aanvraag!

Bron: VROM


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.