Verticale interne audits

Verticale interne audits

Van het nut van interne audits hoeven we u waarschijnlijk niet (meer) te overtuigen (en mocht u het echt enkel en alleen zien als een ‘moetje’ dan gaan we graag eens met u in gesprek), maar dat wil niet zeggen dat we u er niets meer over kunnen bijbrengen.

Het auditplan

Indien u een gecertificeerd managementsysteem heeft, zult u periodiek uw prestaties en uw managementsysteem beoordelen met behulp van interne audits. En omdat op een gestructureerde wijze te doen, heeft u een auditplan opgesteld. Daarin houdt u onder meer rekening met de te toetsen normparagrafen (ze moeten allemaal minstens één keer beoordeeld worden per cyclus), de in te zetten auditoren (je eigen werk beoordelen is natuurlijk niet de bedoeling) en de bevindingen van vorige audits (PDCA, weet u nog).

Een van de zaken die wij als erg nuttig ervaren en in de praktijk (helaas) niet vaak tegenkomen op zo’n auditplan, is de verticale audit. En nee; dat betekent niet dat je niet mag gaan zitten tijdens het afnemen van de interviews (een horizontale audit doe je immers ook niet liggend), maar het zegt iets over het te auditen gebied. Wat het dan wel behelst, leest u hieronder.

Verticale audits

Hoewel het geen officiële term is (ISO 19011:2011 rept er met geen woord over), heeft u het vast wel eens voorbij horen komen: de verticale audit. De meest gangbare uitleg zegt dat een verticale audit het gehele (primaire) proces van een organisatie volgt. Een nuttige beeld hierbij is een gelaagde taart, waarbij iedere laag een proces of afdeling voorstelt. Neem hier een stuk uit, en voilà: ieder deel is vertegenwoordigd.

Zo gaat u ook te werk bij een verticale audit binnen uw organisatie: u volgt een project van het offertetraject tot de eventuele garantieafhandeling. Op die manier wordt duidelijk hoe de verschillende overdrachtsmomenten verlopen en kan achterhaald worden waar het primaire proces ruimte voor verbetering toelaat. Dat levert uiteindelijk een soepeler draaiend systeem op en dus minder faalkosten. Wat wilt u nog meer?

Overigens past deze werkwijze perfect in de procesbenadering; één van de zaken die in de ISO 9001:2015 een prominentere plek krijgt.

Meer weten over het slimmer inzetten van uw audits of de nieuwe norm? Neem dan vooral contact met ons op.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.