Externe audits

De externe audit (voor het gemak; een soort examen) wordt uitgevoerd door de Certificerende Instelling (CI) of Raad voor Accreditatie (RvA) en bestaat, afhankelijk van de norm die getoetst wordt, uit diverse onderdelen. Er vindt over het algemeen een vooronderzoek (documentatie-audit) plaats in combinatie met een praktijktoetsing. De uiteindelijke bevindingen van de CI of RvA vormen de basis voor het toekennen van de certificering of accreditatie. In principe wordt een certificaat voor drie jaar afgegeven, afhankelijk van het schema waartegen getoetst wordt. Er vinden binnen die drie jaar meestal jaarlijks follow-up audits plaats. Tussentijdse toetsingen dus. Na drie jaar vindt een complete herbeoordeling plaats.

Klinkt spannend? Het valt wel mee, meestal. Niettemin houdt ISOLEASE  tijdens de externe audit graag een oogje voor u in het zeil. We fungeren ook graag als ’tolk’ tussen u en de externe auditor. Dat is nog wel eens nodig, namelijk.