Het combineren

Certificatie kan verslavend werken. In positieve zin. Wie er eenmaal aan begint, kan bijna niet meer stoppen. Een groot aantal organisaties behoort tot de ‘veelplegers’.  Stapelen certificaat op certificaat.

Om het helder te maken zijn er twee mogelijkheden om certificaten te combineren. U kunt twee of meer losse systemen bouwen. Of u integreert twee of meer systemen. Wij bedoelen met ‘combineren’ de tweede optie. Die eerste raden we overigens hartstochtelijk af.

In welke situaties

Of u staat aan het begin van het invoeren van uw eerste VCA, ISO of Prestatieladder, of u heeft al één van de systemen ingevoerd. Maar als u op dat moment de ambitie hebt om nog een certificaat te halen, dan doet u er verstandig aan om op dit het moment na te denken over integratie. Geloof ons.

Wat het oplevert

Integratie is niet hetzelfde als twee (of meer) systemen ‘bij elkaar voegen’. Integratie houdt in dat er uiteindelijk één systeem is. Dat u het beheersen van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en/of milieu volledig met elkaar verweeft . Eén organisatie, één managementsysteem, één infrastructuur en dus één ‘onderhoudsprogramma’.

Een geïntegreerd systeem heeft – ten opzichte van losse systemen – als bijkomend voordeel dat kan worden bespaard op de certificatiekosten. Jammer voor de certificatie instelling, maar prettig voor u.

Zelf toevoegen

Bij het combineren van systemen, is inbreng vanuit meerdere disciplines nodig. In uw organisatie zult u moeten zorgen voor kennis over de kwaliteit van uw product, de veiligheid tijdens werkzaamheden en de consequenties voor de omgeving. Maar misschien is het voor u ook mogelijk om deze kennis in één functionaris te bundelen. Te combineren.

Variatietip

Naast het combineren van de meest bekende normen VCA, ISO 9001 en ISO 14001, kunnen ook meer (sector)specifieke normen worden geïntegreerd. Mits er een sprankje managementsysteem in aanwezig is. Dat wel.