100% Uitbesteding

Sommige werkzaamheden moeten nu eenmaal gebeuren. Ook al hebben we daar zelf de kennis en vaardigheden niet voor. En bovendien geen tijd. Uitbesteding van werkzaamheden is daarom een voordehandliggende optie.

U houdt altijd de eindverantwoordelijkheid  binnen uw organisatie, maar alle  taken en verantwoordelijkheden daaraan voorafgaand kunnen we van u overnemen.

In welke situaties

Deze vorm van advies past het beste bij organisaties die simpelweg zelf geen invulling kunnen geven aan een project of programma. Het zou hierbij kunnen gaan om het opzetten en invoeren van een managementsysteem of een verbeterproject. Maar ook om bijvoorbeeld de implementatie van het onderhoudsprogramma.

Wat het oplevert

Onze brigade kan alle relevante taken uitvoeren. Van projectleiding tot het uitwerken van de documentatie voor uw management- of compliancesysteem. U zou het ook volledige ontzorging kunnen noemen.

Zelf toevoegen

Omdat u de eindverantwoordelijkheid houdt, is het wel noodzakelijk dat u voldoende tijd investeert om zodoende voeling te houden met de door ons gemaakte stappen. Immers, het is uw management- of compliancesysteem!

Variatietip

Een tijdrovende, en specialistisch taak binnen het onderhoud is het analyseren van alle verschillende meetgegevens. Voor sommigen ook een saaie klus. U kunt er voor kiezen om alleen dat deel van het onderhoudsprogramma uit te besteden.