Voorman

Werkzaamheden verlopen nu eenmaal vlotter en beter als er vooraf iemand over nadenkt. Over wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren,  in de vorm van een plan van aanpak en/of tijdschema’s. De [voorman] zorgt er voor dat de uitvoerders begeleid worden bij hetgeen zij doen en knoopt – erg belangrijk – de eindjes aan elkaar. Hij bewaakt het overzicht en zorgt voor een coherent geheel aan het einde van de rit. Een onmisbare rol binnen ieder project.

In welke situaties

Deze vorm van advies past het best bij organisaties die aan de vooravond staan van het opzetten en invoeren van een management- of compliancesysteem. Of een verbeterproject. Wel voldoende medewerkers beschikbaar om mee te werken, maar niemand beschikbaar met voldoende kennis en capaciteiten om een heel traject te coördineren.

Wat het oplevert

Advies in de vorm van iemand die de kar trekt biedt u de zekerheid dat een project tot een goed einde wordt gebracht. Dat u niet ergens blijft steken op een zandpad. Onze adviseurs kennen de ‘normgeving’ en weten u langs alle gevaarlijke valkuilen te loodsen. U hoeft het wiel immers niet uit te vinden.

Zelf toevoegen

Naast het inhuren van ons, moet u rekening houden met de tijd die uw eigen medewerkers nodig hebben voor de uitvoering.

Variatietip

De start van een project is vaak het lastigst. Het is natuurlijk mogelijk om in de loop van een project – zodra alle bordjes draaien – de coördinatie van het project over te nemen van onze adviseur. Deze schikt zich desgewenst zonder problemen in een andere rol.