Cursus BHV

In de dagelijkse wandeling naar het koffiemachine heeft u vast wel eens het brandblusapparaat en de EHBO-doos zien hangen. Maar weet u, uw collega en/of uw medewerker hoe het brandblusapparaat gebruikt moet worden als de situatie er om vraagt? Weet men hoe eerste hulp verleend moet worden aan een slachtoffer? Kent men de evacuatieprocedure?

De Arbowet verplicht elke instelling, bedrijf of winkel bedrijfshulpverlening (BHV) structureel te organiseren. Maar hoe doet u dat? U belt ISOLEASE. Wij verzorgen BHV- cursussen die u en uw medewerkers opleiden en voorbereiden om direct en adequaat hulp te verlenen in noodsituaties.

De cursist leert in 2 dagen hoe hij eerste hulp moet verlenen, een beginnende brand moet bestrijden en hoe hij leiding moet geven aan een eventuele ontruiming conform het noodplan.

We hebben een gloednieuwe trainingslocatie in Rotterdam, maar we komen ook met liefde naar u toe. Op locaties. Wel zo makkelijk.