Cursus VCA

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn belangrijk om zowel ongevallen als ziekte van werknemers te voorkomen. Niet te onderschatten, zelfs. Werknemers en werkgevers hebben hierin beiden hun eigen taken en verantwoordelijkheden. In de Arbeidsomstandighedenwet 1998 is onder andere geregeld dat werkgevers hun werknemers doeltreffend moeten inlichten over de werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s. Aan de andere kant hebben werknemers de verantwoordelijkheid alert te zijn op gevaarlijke situaties en deze te melden. En iedereen houdt zich aan de wet en de regels van de werkgever. Logisch.

Veel bedrijven zijn tegenwoordig VCA-gecertificeerd. Ook vanuit die invalshoek zijn werkgevers verplicht hun werknemers goede instructies te geven over veilig werken. Aan onderaannemers worden eveneens eisen gesteld ten aanzien van kennis op het gebied van veiligheid. Met het diploma Basisveiligheid (B-VCA) is aantoonbaar dat aan die eisen wordt voldaan.

Dus wat gaan we doen? Juist. Op cursus.

VCA – Basis

De inhoud:

 • ARBO-wet (wet- en regelgeving)
 • Ongevallentheorie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Gereedschap
 • Hijsen, tillen en lopen
 • Werken op hoogte
 • Werkvergunningen en besloten ruimten
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Duur:

 • 1 of 2 dagen bij de basisopleiding (instructie en examen)
 • 1 dag bij de herhalingsopleiding (herhaling lesstof en examen)

VCA – VOL

Speciaal bestemd voor operationeel leidinggevenden met de functie hoger dan meewerkend voorman en gericht op het behalen van een persoonlijk veiligheidscertificaat. De module Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden biedt leidinggevenden de mogelijkheid zich in één keer te kwalificeren. De onderdelen uit de module Basisveiligheid die van belang zijn voor de leidinggevende zijn geïntegreerd in de module VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden).

De inhoud:

 • Veiligheidswetgeving o.a. milieu en arbo
 • Veiligheidsprocedures
 • Bedrijfsnoodplannen
 • Bevorderen van veilig werken
 • Ergonomie
 • Veiligheidsmanagement
 • Risico inventarisatie en- evaluatie
 • Gevarenbronnen
 • Toxicologie
 • Gereedschap
 • Hijsen, tillen en lopen
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Duur

 • 1 of 2 dagen (volledige instructie en examen)
 • 1 dag (herhalingsopleiding en examen)