Interne audit training

Een belangrijk onderdeel van een kwaliteitssysteem is de controle op de werking en de effectiviteit van processen. Een vast onderdeel is de interne audit, waarin tevens wordt getoetst of aan de norm wordt voldaan. Een goede interne audit vindt minimaal 1 maal per jaar plaats, wordt objectief uitgevoerd en zal leiden tot een continue verbetering van het kwaliteitssysteem. ISOLEASE helpt bij training.

De interne audit kan worden uitbesteed aan een externe partij, maar kan ook door de organisatie zelf worden uitgevoerd. Van belang is dan wel dat de intern auditor over voldoende vaardigheden beschikt. ISOLEASE biedt in-house en op maat gesneden trainingen zodat de intern auditoren hun vaardigheden kunnen aanscherpen. Geheel toegespitst op uw bedrijfsgrootte en de opzet van uw kwaliteitssysteem.

Tijdens deze training komen in ieder geval de volgende aspecten aan bod:

  1. Het opstellen van een interne audit checklist
  2. Het vastleggen van bevindingen
  3. De opvolging van verbeterpunten
  4. Interview technieken

De training duurt een dag en zal worden afgesloten met een certificaat van deelneming. Detail: het is ook nog écht erg leuk. Heus.