Maatwerk

Trainingen kunnen natuurlijk ook op maat worden gemaakt. Speciaal toegesneden op uw situatie. In veel gevallen veel handiger.

In welke situaties

Bij maatwerk gaat het om de wet van de grote getallen. Groot is natuurlijk een relatief begrip. Maar u begrijpt dat maatwerk interessant wordt als meerdere collega’s deelnemen. Pak-‘em-beet een stuk of 6.

Maatwerk kan in de vorm van een ‘training’. Bijvoorbeeld over interne auditing. Een beginnerstraining. Of voor gevorderden. Een opfrisbijeenkomst voor uw auditteam. Of wat te denken aan voorlichting aan uw medewerkers over een specifiek onderdeel van uw managementsysteem? Of een ‘inspiratiesessie’ voor uw managementteam?

Er zijn genoeg situaties te bedenken waarin het effectiever is om een ‘buitenstaander’ kennis of een boodschap over te laten brengen.

Wat het oplevert

Uw eigen situatie is in feite de case. De inhoud en ondersteunend materiaal wordt hier op ingericht. Dus geen cases die geen enkel raakvlak heeft met uw business. Cases die de deelnemers eerst zes keer moeten lezen voordat ze ze begrijpen. Wees niet verbaasd als de uitwerkingen van cases, direct de volgende dag in het ‘echte leven’ kunnen worden toegepast.

De uitvoering kan overal plaatsvinden. Bij voorkeur op uw eigen locatie. Dat scheelt namelijk reistijd. Uw reistijd. Dat vinden wij dan ook wel weer prettig. De kilometers van één docent vallen namelijk rekenkundig gunstig af tegen de kilometers van de gezamenlijke deelnemers.

Zelf toevoegen

Het succes van maatwerk, de naam geeft het al weg, is de mate van maatwerk. Het is daarom van het grootste belang dat u zelf meedenkt over de te bereiken doelen, meedenkt over aansprekende voorbeelden. Bij voorkeur vanuit uw eigen organisatie.

Variatietip

Wilt u het niet bij een eenmalige gebeurtenis laten – herhaling is de kracht van de boodschap – kunt u ook denken aan ‘ISOLAB-in-huis’. Uw eigen serie aan bijeenkomsten à-la ISOLAB. Maar dan met alleen uw eigen medewerkers. Wel of niet met een vooraf vastgesteld programma. Die keuze is weer geheel aan u. Dat is des ISOLABs’.