Ontruimingsoefening

Geen paniek!

Stel nou eens dat er echt paniek is in de tent. Dat u ineens te maken krijgt met een brand, explosiegevaar, een flink milieu-incident of misschien wel een bommelding. Kan zomaar. Het gebeurt niet alleen anderen. Is uw organisatie dan in staat om adequaat te handelen?

U denkt van wel. U bent immers in het bezit van het – wettelijk verplichte (!) – noodplan. Daarnaast zijn binnen de organisatie medewerkers aangesteld als BHV’er (Bedrijfshulpverlener) die ook nog in het bezit zijn van een geldig BHV diploma – behaald bij een erkend NIBHV instituut. Kortom; de BHV-organisatie binnen uw bedrijf staat als een huis. Veiligheid boven alles. U heeft het goed op orde, allemaal.

Maar hoe goed is uw beeld van uw interne hulpverleners eigenlijk? Zeg eens eerlijk; heeft u het noodplan werkelijk op de proef gesteld? Heeft u uw BHV’er(s) al eens ‘in actie’ gezien? De kans is klein, als er nog geen calamiteit heeft plaats gevonden (en gelukkig maar). Maar wachten tot het zover is, is natuurlijk geen optie. Toch?

ISOLEASE heeft de oplossing. We komen dat eens fijn voor u testen. Op een onaangekondigd tijdstip – binnen een afgesproken periode – gaan onze ervaren waarnemers een onverwachte ontruiming in uw bedrijf oefenen. Bijvoorbeeld. Uw werknemers en BHV’er(s) worden geheel onverwacht geconfronteerd met een gesimuleerde calamiteit. En daar schakelen we graag de Brandweer en de nodige Lotus-slachtoffers bij in. Het kan zo groot of zo klein als u zelf wilt. Maar wel realistisch.

Vindt u al die onaangekondigdheid nou een beetje eng, geen nood; we kunnen ook keurig een datum en tijdstip afspreken.

Als uw BHV organisatie goed georganiseerd is, neemt een oefening niet schokkend veel tijd in beslag. Wel kunnen er in de praktijk kritieke aandachtspunten naar voren te komen. Geen zorgen, dat is meestal het geval. Bij iedereen. Maar het zijn wel de aandachtspunten die misschien een levensreddend verschil kunnen maken. Mocht er echt iets mis gaan.

We schrijven dat overigens allemaal keurig voor u op, incl. verbetervoorstellen. Dat gaat u geen tweede keer overkomen, dat weet u zeker. Oefenen, oefenen, oefenen. Sluit alle risico’s uit, zeggen wij. Oefening baart immers nog steeds kunst.