Arbo & Veiligheid

Ieder jaar vinden er arbeidsongevallen plaats. Te veel. Ongevallen variëren van letsel zonder ziekteverzuim (een blauwe plek, of een snijwond bijvoorbeeld) tot ongevallen die de dood tot gevolg hebben. Arbeidsongevallen leiden niet alleen tot persoonlijk leed. Ze gaan ook gepaard met hoge kosten. Bovendien kan een ongeval het imago van het bedrijf schaden en hoge boetes tot gevolg hebben. Willen we niet natuurlijk. Daarom is het belangrijk te investeren in veiligheid, gezondheid en welzijn.

Een RI&E zorgt bijvoorbeeld voor het inzichtelijk maken van mogelijke knelpunten. Een veiligheidsbeheerssysteem als VCA of een arbomanagementsysteem als OHSAS 18001 zorgen voor continue verbetering en een vinger aan de pols.

Er zijn diverse methoden om veiligheid, gezondheid en welzijn binnen uw onderneming te borgen. U heeft de keuze. Wij helpen graag.