HKZ

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ harmonisatiemodel vertaalt de ISO 9001 norm naar de sectoren zorg en welzijn. Het vult de ISO 9001 norm aan met branchespecifieke eisen.

In de wirwar van regels is een HKZ keurmerk een goed middel om zeker te stellen dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan. In het HKZ zijn alle eisen waaraan een organisatie dient te voldoen vastgelegd.

Er zijn diverse normen beschikbaar die individueel aansluiten op de diverse branches in de zorgsector. Deze HKZ-normen zijn opgesteld vanuit het perspectief van de cliënt (patiënt). Ze toetsen bovendien of de organisatie de zaken intern goed op orde heeft, betrouwbare resultaten kan presenteren en voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Hierin staat de PDCA-cyclus plan, do, check, act centraal.

Voordelen

  • Meer samenhang tussen processen
  • Meer transparantie
  • Meer zicht op hiaten (vooraf en vroegtijdig)
  • Meer mogelijkheden voor sturing en controle
  • Meer houvast en helderheid
  • Minder onderbrekingen (discontinuïteit)
  • Minder organisatorische onrust
  • Minder verloop
  • Minder onzekerheden

Niets meer dat u tegen houdt. Toch?