ISO 17025

ISO 17025 (voluit NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018) beschrijft de eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria. Hieronder vallen beproevingen en kalibraties die worden uitgevoerd met behulp van genormaliseerde methoden, methoden die niet genormaliseerd zijn en methoden die door het laboratorium zelf werden ontwikkeld. Deze internationale norm is van toepassing op alle organisaties die beproevingen en/of kalibraties uitvoeren. Hiertoe worden bijvoorbeeld gerekend laboratoria als eerste, tweede of derde partij, evenals laboratoria waar beproevingen en/of kalibraties deel uitmaken van inspecties en productcertificatie.

De eerste versie van deze norm is in 1999 gepubliceerd en verving toen de oude EN 45001. Inmiddels is de 2018 versie beschikbaar.Een belangrijk onderdeel van ISO 17025 zijn de eisen die aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een laboratoria worden gesteld.

De norm bevat alle eisen die laboratoria nodig hebben om te kunnen aantonen dat ze:

  • Werken met een goed functionerend managementsysteem met volledige beheersing van processen.
  • Technisch vaardig zijn.
  • In staat zijn technisch rechtsgeldige resultaten te leveren.

Laboratoria kunnen ervoor kiezen geaccrediteerd te worden voor NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018, gecertificeerd te worden op basis van ISO 9001:2015 of beide. Het accreditatieproces en het certificatieproces zijn echter twee gescheiden zaken.

Lees meer over ISO 17025 op onze blog.