NEN 4400-1

De NEN 4400-1 norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van o.a. uitzendondernemingen om vast te stellen dat aan verplichtingen zoals de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en socialeverzekeringspremies en het administreren van identiteitsdocumenten wordt voldaan.

Hierdoor kunnen werkgevers die arbeid inhuren zich nu beter beschermen tegen uitleners die niet voldoen aan deze wettelijke verplichtingen. Organisaties die conform NEN 4400-1 werken, tonen aan dat zij alles in het werk stellen om de identiteit van hun uit te lenen werknemers vast te stellen. Hiermee kunnen inlenende organisaties met vertrouwen gebruik maken van de diensten van uitleners zonder zich zorgen te hoeven maken op een eventuele naheffing van belastingen en sociale premies uit hoofde van de zogenaamde ketenaansprakelijkheid. Ook beperken zij de risico’s van het werken met illegale arbeiders. Een zorg minder.

Het klinkt wellicht als een berg werk, maar dat valt o zo mee. Komen we u graag uitleggen. De norm is onder meer opgesteld door de uitzendbranche zelf en leent zich uitstekend om te combineren met VCU of ISO 9001. Want als u toch al bezig bent, is die integratie mooi meegenomen.

Lees meer over NEN 4400-1 op onze blog.