Milieu

De maatschappelijke aandacht voor het milieu wordt steeds groter. We zijn er inmiddels allemaal van overtuigd dat aan  verontreiniging van het milieu een einde moet komen.

Steeds meer organisaties nemen dan ook het initiatief tot het voeren van een gedegen milieubeleid. Denk aan het implementeren van ISO 14001 of een CO2-prestatieladder. Dat juichen wij van harte toe, natuurlijk.