SQAS

Chemische producten vervoeren vergt de nodige expertise. Een minuscule misvatting kan catastrofale gevolgen hebben voor de veiligheid van de vervoerder en de omgeving. En wat te denken van de consequenties voor ons milieu. Vandaar dat aan het vervoeren van chemicaliën de nodige eisen worden gesteld.

De CEFIC (European Chemical Industry Council) introduceerde hiervoor in overleg met diverse logistieke organisaties de SQAS (Safety and Quality Assessment System), welke in checklijstvorm is opgesteld.

SQAS is bij uitstek het middel voor het bewust en veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen. Dit beoordelingssysteem geeft de garantie dat het vervoerende bedrijf voldoet aan de strenge eisen. Eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Door te werken conform de SQAS checklijst, worden bedrijfsrisico’s en gevaren geminimaliseerd. Tegelijkertijd wordt de veiligheid en de kwaliteit van het uit te voeren werk, geoptimaliseerd en gewaarborgd.

Wat doet ISOLEASE voor u

ISOLEASE helpt u bij het implementeren en handhaven van het SQAS beoordelingssysteem. Rekeninghoudend met de identiteit van uw bedrijf en uw werkwijze, wordt een SQAS-waardig systeem ontwikkeld dat direct toepasbaar is binnen uw organisatie.

Maar voor het zover is zal ISOLEASE allereerst uw bedrijf analyseren en inventariseren wat (nog) benodigd is om te voldoen aan de eisen van SQAS. Op basis van hiervan wordt een plan van aanpak geschreven, dat het beginpunt is voor implementatie.